Tuberkulose i Vejle

Så mange døde af tuberkulose i Vejle Amt.

(Kilde: Årsberetning fra Vejle Amts Tuberkulosestationer 1944)