Uansvarlige danskere

I 1901 blev ”Nationalforeningen til Bekæmpelse af Tuberkulosen” oprettet.

En artikel i Vejle Amts Folkeblad præsenterede foreningen sine synspunkter.

 

”Skønt ”tuberkulose” er et fremmed ord, findes der vist ikke i hele landet et menneske, selv det mest uvidende og ordfattige, som ikke kender det selv og har brugt det. […] det er navn på en smitsom sygdom, den mest dødbringende af alle.

Ikke desto mindre er det imidlertid en kendsgerning, at der netop med hensyn til denne sygdom, til dens natur og optræden i store lag af befolkningen hersker en uvidenhed, større end over for en hvilken som helst anden (sygdom). […]

Betragt en gang gulvet i forsamlingshuse, kirker, dansesale og butikker, hvor mange mennesker forsamles. Se engang på uhyrlighederne. Spytklat ved spytklat. Bunker af gyselig opharkning for ikke at tale om overflødighedsprodukter fra kæften. Og i disse uhyrligheder må alle vade, sunde som syge, renlige som urenlige, unge som gamle. […]

Det må skylde uvidenhed, at et sådant svineri kan finde sted? – Folk med den mindste kendskab til tuberkulosens smittefarlighed kan umuligt gøre sig skyldig heri. […]

I Amerika er der straf i form af store bøder for at spyttet på offentlige pladser. […] I Norge bliver man vist ud af toget for at spytte i kupeen. Men her hjemme i det vidt fremskredne Danmark går man gladelig omkring og spytter hinanden mellem tæerne, ja, op ad vægge og ned ad stolper. […]

Det er sandelig på tide, vi tager os sammen og åbner en kamp mod tuberkulosen, denne vort lands værste fjende. Først og fremmest derved, at vi vore hjem og offentlige lokaler iagttager større renlighed […] Sund og god ernæring, rigelig sol, frisk luft og rent vand.”

 

(Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 1. oktober 1901)