Vejlefjord Sanatorium

I år 1900 åbnede Vejlefjord Sanatorium. Det udsendte et illustreret reklamehæfte.

Her kunne man læse om behandlingen:

”Hovedformålet med denne behandlingsmåde er er understøtte det syge legeme i kampen mod sygdomsvækkeren, tuberkelbacillen, øge den modstandskraft og så at sige omskabe organismen, således at tuberkelbacillerne ikke mere finde udviklingsbetingelser i legemet. Herved dør de dels og udstødes, dels indkapsles og forkalkes.

For at denne omdannelse af organismen kan finde sted, er det nødvendigt, at hele den syges levevis reguleres. […] Alt hvad der kan skade, holdes borte. Faktorer, der kan styrke og ophjælpe den sunkne livsenergi, fremmes og udvikles.

Dette opnås ved at fjerne den syge fra hjemmet med dens ofte skadelige vaner, fra forretninger og uheldige fornøjelser og anbringe ham på et sanatorium, beliggende på et gunstigt sted, hvor alt, bolig og omgivelser og huset hele orden og levesæt er indrettet med den syges tarv for øje.”

 

(Kilde: Reklamehæfte fra Direktionen for Vejlefjord Sanatorium. 1900)