Er det fluerne?

I begyndelsen af 1900-tallet var amerikanske forskere overbeviste om, at fluer spredte polio blandt børn.

Kilde A:

Over tegningen står der:

”Jeg er baby-dræberen

Jeg kommer fra skraldespande, der ikke har låg

Fra afløb fra tagrender og snavs fra gader,

Fra stalde og forfaldne baggårde,

Forfaldne hjem – alle slags urene steder.

Jeg elsker at kravle på babyernes flasker og babyernes læber;

Jeg elsker at tørre mine gift-fødder på mad der står fremme

I forretninger og markeder der passes af fjolser.”

 

(Kilde: Newark Evening News, mandag den 12. juni 1916)

 

Kilde B:

Hvert år var der tilfælde af polio. De fleste i sensommeren. Vejle Amts Folkeblad interviewede den københavnske H. Scheuermann, der var læge ved Hjemmet for Vanføre, om sygdommen.

”(Sygdommens) smitstof kender man ikke og heller ikke, hvorledes det overføres. Det er muligt, at det er fluerne, der overfører smitten til mennesker. Men det er en antagelse, som endnu ikke er godtgjort.

At tiden før sygdommens største hyppighed falder sammen med tiden, hvor fluerne er mest talrige, august, har ført mistanken over på fluerne. […] Af denne grund kan der være anledning til at støtte direktør Falcks udryddelseskrig mod de afskyelige og besværlige fluer.”

 

(Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 13. juli 1914)