En liden bog om pest

Christiern Thorkeæsen Mosing (ca. 1485-1560) var professor i medicin ved Københavns Universitet. I 1552 fik han udgivet ”En liden bog” om pest. I den kan man læse følgende om pestens årsager.

”[…] pest er en så underlig og så giftig sygdom, at ingen altid er klar over, hvoraf den kommer […].

Om pesten skal komme eller ej, ved alene Gud, som har skabt og styrer alting. Han har mange ris til at straffe sine ulydige børn med. Når pest kommer af Guds vrede, er der ingen bedre råd end at bede henvende sig til Gud og bede om hjælp og trøst hos ham.

Dog er der ofte ret naturlige årsager til, at pest forekommer mere på et sted end på et andet: undertiden kommer den fra himlen, undertiden fra elementerne. Luften eller vejret bliver så forgiftet, at når et menneske trækker vejret, indånder han den forgiftede luft ind til sit hjerte og bliver derfor forgiftet og smittet.

(Kilde: Hanne Guldborg Mikkelsen & Ingelise Kahl: Pest over Danmark. 2006