Alle kilder i temaet: 3. Pest

Pest er en bakteriesygdom. Pestbakterien lever i visse gnaveres blod. Undertiden overføres bakterien til lopper, der lever i den sorte rottes pels. Lopperne kan også springe på mennesker. Når lopperne suger blod, overføres sygdommen til mennesker. Rotter er ikke nødvendige for, at pesten breder sig. På Island var og er der ikke rotter. Alligevel hærgede pesten Island flere gang. Mest voldsomt i 1402 hvor over halvdelen af øens indbyggere døde. Pesten kan vise sig som bylde-, lunge- og blodpest.

Byldepest var den mest udbredte. Symptomerne viser sig tre til fire dage efter, at en person er smittet: Høj feber, hovedpine, stivhed i nakken og kulderystelser. Smitten rammer lymfesystemet. Den smittede får smertefulde bylder i lysken, armhulerne, på låret eller på halsen. Bylderne brister, og betændelsen strømmer ud i blodet. Den smittede får blodforgiftning og dør.

Du har sikkert hørt om Den sorte Død. Det var en voldsom pestepidemi, der hærgede Europa i midten af 1300-tallet. Man ved ikke præcist, hvor mange der døde. Nogle forskere mener, at det var op mod halvdelen af befolkningen i Europa.

Der var også før og efter store pestepidemier. Ind imellem mindre epidemier, der ramte afgrænsede dele af lande. Alene i løbet af 1500-tallet var der 13 epidemier rundt i Danmark. Lokalt kunne de være voldsomme. I 1584 døde 500 mennesker i Vejle af pest. Det var ca. 1/3 af byens befolkning. Kongen eftergav derfor Vejle den skat, byen skulle betale til ham.

I Danmark hærgede den sidste pest-epidemi i 1710-1711. Et skib fra Tyskland bragte pesten til Helsingør. Ved en hård militær afspærring lykkedes det at begrænse dens udbredelse til andet end de nærmeste landsbyer.

København blev ramt af byldepest i 1711. Den kostede ca. 25.000 københavnere livet, dvs. ca. 1/3 af byens befolkning.

Fra slutningen af 1890’erne til 1930’erne hærgede byldepesten i Indien. Det skønnes, den kostede 12 mio. mennesker livet

Pesten er ikke helt udryddet i verden. I Asien, Sydamerika og Afrika smittes op mod 3.000 hvert år af pest. Af dem dør 100-200. I dag kan pest et behandles med antibiotika – hvis sygdommen opdages i tide.

 

Sådan var sygdommen
Flere førstehåndsvidner har beskrevet Den Sorte Død. Her er to eksempler.
Planeternes stilling og pesten
I 1363 skrev den franske læge Guy de Chauliac om pesten.
Jødernes skyld
I middelalderens Europa blev jøderne jævnligt beskyldt for ulykker og blev forfulgte. Jøderne blev anklaget for at have fremkaldt pest ved at forgifte, luften, maden eller brønde. Det førte til brutale overfald af jøder. Flere steder blev de myrdet på bestialsk vis.

Jordskælv
Agidius Tschudi (1505-1572) var en historiker og politiker. I Chronicron Helveticum fra omkring 1560 skrev han om Den sorte Død midt i 1300-tallet.
Guds straf
Flere af kirkens folk mente, at pesten var Guds straf for menneskers synder. I 1348 skrev lederen af et kloster i Canterbury.
En liden bog om pest
Christiern Thorkeæsen Mosing (ca. 1485-1560) var professor i medicin ved Københavns Universitet. I 1552 fik han udgivet ”En liden bog” om pest. I den kan man læse følgende om pestens årsager.
Pestens årsager
I 1620’erne forklarede en videnskabsmand pesten sådan.
Pesten i København 1711
I 1711 hærgede byldepesten København. Ca. 25.000 mennesker døde. Det var 1/3 af byens befolkning. I et brev fortalte en mand om situationen.