De mest udsatte

I større byer som København levede mange familier på seks-otte personer i små lejligheder på under 25 m2. Her havde smitten med virussygdomme som den Spanske Syge gode kår smitten. Richard Thomsen (1877-1945) var præst på Vesterbro.

Han skrev om boligforholdene:

”Hvordan hele familien, og her finde ofte familier bestående af mand, hustru og 8-10 børn, kan rummes i en toværelser-lejlighed, er en gåde […] Navnlig slår det én: Hvilke horder af børn er der ikke her. Man prøver på at tælle dem, idet man går ned ad gaden, men opgiver snart igen. Der er simpelt hen for mange til, at man kan få tal på dem. […]

Mange af disse børn snøvler, fordi de aldrig har lært en så simpel ting som at pudse deres næse. Ikke få har legemsfejl.”

(Kilde: Tommy Heisz: Den spanske syge: Da historiens mest dødbringende epidemi kom til Danmark. 2018)