Alle kilder i temaet: 5. Den spanske syge

Den spanske syge er en influenza sygdom, der skyldes en virus. I flere bølger hærgede den det meste af verden fra 1918 til 1920. Sygdommen kostede omkring 50 mio. mennesker livet. Den spanske syge gik hårdest ud over lande, der var ramt af 1. Verdenskrig (1914-1918).

Danmark havde været neutral under krigen. Derfor ramte den spanske syge ikke Danmark så hårdt som flere andre lande. Men i løbet af de to år det varede, før sygdommen klingede helt af, døde mellem 15.000 og 18.000 danskere.

Det var begrænset, hvad myndighederne gjorde for at forhindre sygdommen i at sprede sig. Man havde ikke penicillin, og derfor kunne man ikke behandle de dødelige lungesygdomme, som var den alvorligste følge af den spanske syge.

Sygeplejersker passede de mest syge, der blev indlagt. De bar mundbind for at beskytte sig. Alligevel blev mange smittet. Det skønnes, at 2 % af alle sygeplejersker døde under epidemien.

Ondeste lungebetændelse
På kaserner, hvor soldaterne boede tæt, spredte den Spanske Syge sig hurtigt. Roy Grist var læge på en amerikansk kaserne. Den 29. september 1918 beskrev han i et brev, hvordan sygdommen hærgede blandt soldaterne.
Sygdommen breder sig
I København anmeldtes hver dag 1.000 nye tilfælde af den spanske syge.
Smitsom sygdom
Flere aviser bragte eksempler på, hvor smittefarlig den Spanske Syge var.

Den Spanske Syge i Vejle
Tre kilder der beskriver Den Spanske Syge i Vejle
De mest udsatte
I større byer som København levede mange familier på seks-otte personer i små lejligheder på under 25 m2. Her havde smitten med virussygdomme som den Spanske Syge gode kår smitten. Richard Thomsen (1877-1945) var præst på Vesterbro.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
I oktober 1918 udsendte Sundhedsstyrelsens følgende anbefalinger.
Farlige telefoner
I oktober 1918 var 3.000 smittet med den Spanske Syge indlagt på hospitalerne i København. Dengang havde få private telefoner. De fleste benyttede telefoner, der var opstillet på offentlige steder, og som man billigt kunne bruge. De fælles telefoner var en smittekilde. Det fik overlæge Jersild til at reagere.
Kampen mod den Spanske Syge
Der var flere midler, som nogen mente var effektive mod den Spanske syge.