Den Spanske Syge i Vejle

Tre kilder der beskriver Den Spanske Syge i Vejle

Kilde A:

”Den spanske syge raser slemt i Vejle. Der er mange angrebne. Adskillige steder ligger hele familier til sengs. Der har været mange syg i sidste unge, og der er som sagt mange endnu. En enkelt læge aflagde i lørdags her i byen 102 sygebesøg.

Sygehuset er fuldt belagt, og det er selvsagt de kun hårdest angrebne, der kommer på sygehuset.

16 af sygehusets funktionærer har været angrebne af sygdommen og en af dem – sygeplejerske frk. Fugmann – er afgået ved døden. […]

I Jelling er der i de sidste dage forefaldet mange tilfælde af spansk syge. De fleste lette, men enkelte i forbindelse med lungebetændelse. I byskolen manglede i dag en tredjedel af børnene. Amtslægen har derfor beordret skolen lukket foreløbig i en uge.”

 

(Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 28. oktober 1918)

 

Kilde B:

I efteråret 1918 var den første bølge af den Spanske Syge aftagende. Men sygdommen hærgede fortsat. Vejle var hårdt ramt. I slutningen af oktober var næsten 1500 smittet. På en enkelt uge i november døde 35. Vejle Social-Demokrat bragte den 16. november 1918 denne notits.

”Den spanske syge har været ualmindelig hård ved arbejdsmand Bertel Pedersens hjem på Gammel Jellinggvej. For 14 dage siden afgik en lille 4-årig søn ved døden og blev begravet i søndags. I torsdags døde en 18-årig søn og sidste nat døde moren.

Faren ligger for øjeblikket meget syg og det er tvivlsomt, om han lever. Tilbage i hjemme er 5 børn, hvoraf 3 er ukonfirmerede.

 

(Kilde: Vejlebogen 1995)

 

Kilde C

Dødsannoncer

(Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 2. november 1918)

Kilde D

(Kilde Vejle Social-demokrat, 20. februar 1920)