Biologisk krigsførelse

Biologiske våben er brug af smittefarlige virus eller bakterier til at bekæmpe fjenden. For et par tusinde år siden søgte den romerske hær at svække fjenden ved at smitte dem med kopper.

I kampen med de indfødte i Nordamerika 1754-1767 brugte briterne også kopper som biologisk våben. Man gav indfødte sengetøj fra koppepatienter. Det førte til et koppeudbrud blandt de indfødte. Op mod 50 % af de indfødte døde.

 

I 1763 skrev officeren Louis Bouquet til kommandøren for de britiske styrker, Jeffrey Amherst:

”Jeg vil prøve at smitte dem (indianerne) med noget sengetøj (inficeret med kopper), der skal falde i deres hænder. Samtidig vil jeg passe på ikke at få sygdommen selv.

(Amherst svarede)

Det vil være godt, hvis du forsøger at smitte indianerne ved hjælp af sengetøj eller enhver anden metode, der den udrydde denne ubarmhjertige race.

(En kaptajn noterede i sin dagbog)

Vi gav dem (to indianske høvdinge) to sæt sengetøj og et lommetørklæde, der var inficeret med kopper. Jeg håber, at det vil have den ønskede effekt.”

 

(Kilde: https://www.umass.edu/)