Alle kilder i temaet: 4. Kopper

Kopper er en særdeles smitsom og farlig virussygdom, der i dag er udryddet. Efter et par uger fik den smittede høj feber og voldsom hovedpine. Kroppen blev dækket af smertefulde, væskende blærer. Sygdommen angreb nyrerne, lever og blærer. Over halvdelen af de smittede døde. Overlevede man, var man ofte blind og kroppen oversået med ar.

Før en vaccine blev udviklet, døde ca. 400.000 europæere om året af kopper. Omkring år 1800 havde man udviklet en effektiv vaccine mod kopper. I 1810 blev der indført tvungen vaccination mod kopper i Danmark. I 1831 blev det lovbestemt, at børn først måtte begynde i skolen, når de var vaccineret mod kopper. I 1976 ophørte vaccinationen mod kopper, da der ikke var flere sygdomstilfælde. I 1980 blev sygdommen erklæret for udryddet.

Kopper har eksisteret i flere tusinde år. Sygdommen opstod i Mellemøsten, da man omkring 10.000 f.v.t. begyndte at leve som bønder. Man har undersøgt det mumificerede lig af den egyptiske farao Ramses 5., som døde i 1142 f.v.t. Det skønnes, at mellem 300 og 500 mio. mennesker er døde af kopper i tidens løb.

Mumien efter den egyptiske farao Ramses 5. Sårene på hovedet viser, at han var smittet med kopper.

Lægen Edward Jenner (1749-1823) skabte grundlaget for en effektiv vaccine mod kopper. Mange malkepiger var smittet med kokopper fra koens patter. Kokopper kunne give grimme ar på hænderne. Men sygdommen var ikke dødelig. Og det så ud til, at malkepiger, der havde haft kokopper, ikke var modtagelig for rigtige kopper.

I 1796 fik Jenner fat i en ung malkepige, Sarah Nelmes, som havde friske sår efter kokopper på hænder og arme. Jenner tog noget materie fra Sarahs sår og podede det i et sår på den 8-årige James Phipps. James fik feber, men 10 dage efter havde han det godt. Et par måneder senere podede Jenner James med materie fra et sår på en kopperamt. James blev ikke syg.

I de følgende år gennemførte Jenner flere forsøg. I flere lande blev der indført tvungen koppevaccination. I begyndelsen af 1800-tallet blev Danmark ramt af flere koppeepidemier. I 1810 bestemte den enevældige Frederik 6., at alle borgere i hans rige skulle vaccineres mod kopper. Hvis man ikke var vaccineret, kunne man ikke blive konfirmeret, gift eller få en læreplads.

Der varede dog mange år, før kopper var udryddet. Under krige opstod der ofte koppeepidemier. Under den fransk-tyske krig i 1870-71 døde mere end 23.000 franske soldater. Mens kun 300 tyske soldater døde af kopper. Forskellen skyldtes, at de tyske soldater var bedre vaccineret end de franske.

 

I 1980 blev kopper erklæret for udryddet.

 

Den kopperamte
Den svenske læge Eberhard Zackarias Munch deltog i det svenske vaccinationsprogram mod kopper i begyndelsen af 1800-tallet.
Udryddelse af de indfødte
I begyndelsen af 1500-tallet gik den spanske hærfører Hernán Cortés i land i Mexico. Med sig havde han ca. 500 soldater, heste og kanoner. Men spanierne medbragte også en række smitsomme sygdomme, der var ukendte i Amerika. Blandt de mest smitsomme og farlige var kopper. I løbet af de følgende 50 år døde op mod halvdelen af de indfødte i Mellem- og Sydamerika
Biologisk krigsførelse
Biologiske våben er brug af smittefarlige virus eller bakterier til at bekæmpe fjenden. For et par tusinde år siden søgte den romerske hær at svække fjenden ved at smitte dem med kopper.

En dreng som forsøgskanin
James Phipps var søn af en fattig landarbejder, som var gartner for lægen Edward Jenner. Jenner udførte sit første eksperiment med vaccination mod kopper på James.
Jenners forsøg
To malerier der portrættere Edward Jenners forsøg.
Anti-vaccination
To kilder, som beskriver modstanden af anti-vaccination.
Vaccination mod kopper
Mange var betænkelig og direkte modstandere af podning med kokopper som beskyttelse mod kopper.