En dreng som forsøgskanin

James Phipps var søn af en fattig landarbejder, som var gartner for lægen Edward Jenner. Jenner udførte sit første eksperiment med vaccination mod kopper på James.

”Jeg valgte en sund dreng (James Phipps), der var omkring otte år gammel for at pode ham med ko-kopper. Materien blev taget fra en malke-pige (Sarah Nelmes). Materien blev den 14. maj 1796 podet på drengens arm ved hjælp af to overfladiske snit. […]

På den syvende dag klagede han over, at han var utilpas. På den niende dag fortalte han, at han frøs, han havde ingen appetit og en let hovedpine. […] Næste dag var han helt rask.

Den 1. juli blev han podet med kopper (materie fra en patient med kopper). Det skete ved lette snit på begge arme. Materien blev omhyggeligt podet i sårene. Men sygdommen udviklede sig ikke. Flere måneder senere blev han igen podet med kopper, men han blev stadig ikke syg.”

 

(Kilde: Edward Jenner: An Inquiry into the Causes and Effects of The Variolæ Vaccinæ. 1800)