Alle kilder i temaet: 2. Lov, konge og Gud

En lov er en regel for, hvad der er forbudt eller lovligt i et samfund. Hvis man bryder en lov, skal man straffes. Der har sikkert altid eksisteret love, men før ca. år 1200 var de ikke skrevet ned i Danmark. Lovene var noget, man huskede, og de byggede på gamle traditioner. Omkring år 1200 begyndte kongen at skrive lovene ned. Han blev støttet af præsterne og biskopperne. Til gengæld for støtten blev mange af lovene lavet, så de passede til kirkens lære. I dette tema kan du læse om forbrydelse og straf i middelalderen. Du kan læse om, hvordan man straffede forbrydere, og om hvordan man kunne bevise sin uskyld i en retssag.

De tre landskabslove
I dag gælder lovene i hele Danmark, men fra 1200-tallet til 1683 var landet delt i tre dele, der havde forskellige love.
Landstingene
I middelalderen var det danske rige opdelt i 13 områder. De havde hver deres landsting.
Herredstinget
I middelalderen var landet inddelt i omkring 200 herreder. Hvert herred havde et ting. På Herredstinget afgjorde man lokale stridigheder og dømte i retssager.

Det er kongen der straffer
I Jyske lov skrev Kong Valdemar Sejr, hvorfor man skulle have love, og hvem der skulle sikre, at de blev overholdt.
Straffen for drab
I denne kilde kan du læse om straffen for at slå en anden ihjel i middelalderen.
Straffen for vold
I denne kilde kan man læse, hvordan man skulle straffe en mand, der begik vold mod en anden.
Straffen for tyveri og ran
I dag er der stor forskel på, hvordan man straffer tyveri og røveri. Det var der også i middelalderen, men der er alligevel forskel på dengang og i dag.
Gud var med i retssagen
I middelalderen mente man, at man kunne få hjælp af Gud til at afgøre sagerne.
Vidner i retssagen
Vidner blev også brugt i retssager. Det viser denne lov fra 1294.
Orfejdebrev
En ridder ved navn Jens Nielsen af Aunsbjerg havde slået en anden ridder ihjel. Kilden er en aftale mellem gerningsmanden og offerets familie. For at undgå hævn, skulle Jens Nielsen af Aunsbjerg gøre en række ting.