Alle kilder i temaet: 3. Til skræk og advarsel

Omkring reformationen i 1500-tallet begyndte man at se ulovligheder som forbrydelser, ikke kun mod samfundet, men mod Gud. Derfor blev straffene hårdere – og mere blodige. Samtidig med de blodige straffe begyndte der at opstå en ny type straf: fængslet, hvor man skulle arbejde meget hårdt.

I dette tema kan du læse kilder om forbrydere, blodige straffe og de nye arbejdsfængsler i årene 1500-1700.

Voldelige straffe
I denne kilde kan man se, hvordan man skulle straffe forskellige forbrydelser. Det var ofte blodige straffe.
Forbrydelse – Gud bliver vred
Når der sker en forbrydelse, er der som regel et offer og en gerningsmand. Sådan var det også i 1500-tallet, men Gud blev også blandet ind i sagerne.
At miste sin hud ved kagen
I kilden ser man én af de almindelige former for straf: kagstrygning.

Tilskuere til straffen
De blodige straffe blev udført udenfor, så alle kunne se det. Der var ofte et stort publikum.
Tyven Christian Slagter
I denne kilde kan du læse historien om tyven Christian Slagter fra København
Dom for utroskab
I denne kilde kan du læse dommen over Blasius Isfelder og Anne Hansdatter, som havde levet sammen, selvom de ikke var gift.
Barnet i brønden
Hvis en kvinde fik et barn uden for ægteskab, risikerede hun at blive straffet hårdt. Nogle gange forsøgte kvinderne at skjule, at de havde fået et barn.
Hekse skal dømmes
Fra gammel tid troede folk på trolddom og magi.
Bødlen og heksen
I disse to kilder møder du to mennesker i 1686. Den ene er bøddel, og brænder hekse på bålet. Den anden er en kvinde, der bliver dømt som heks.
Forbrydere sættes i arbejdslejr
Indtil omkring år 1600 brugte man ikke fængsler som straf for forbrydelser. Man holdt folk indespærret, mens de ventede på deres dom. Men det var først, da Christian 4. var konge i 1600-tallet, at selve straffen kunne være at komme i fængsel.
Tugt- og Børnehuset
I 1605 åbnede Tugt- og børnehuset i København. Kongen ville undgå, at der var for mange fattige og tiggere, der boede rundt om i landet.
På besøg i Stokhuset
I 1670 blev straffeanstalten Stokhuset oprettet. Først var det kun for soldater, der havde gjort noget ulovligt eller ikke udført deres arbejde ordentligt.