Den tyske Forening

Flere tyske foreninger i Nordslesvig arbejdede for at udbrede tyskheden. En af dem var Den tyske Forening.

Kilde

Foreningens formand gymnasielærer Reinhold Macke fra Haderslev, beskrev i 1894 de dansksindede sådan:

”Med en sådan modstander er fred umulig. Her gælder det kamp! Kamp uden grusomhed, men også uden hensyn og mildhed. Kamp til den fuldstændige undertvingelse. Der må ikke mere vises imødekommenhed over for en fjende, som gennem 30 år har vist, at han ikke vil lade sig belære. Han ville også i fremtiden blot anse det for holdningsløs svaghed.

Hvad Frederik den Store*) engang sagde om polakkerne, at man ikke måtte gøre dem komplimenter. Det spolerede dem bare – det gælder i endnu højere grad om de herværende, i national henseende underlødige preussiske undersåtter. Sådan tænker vor regering i Slesvig heldigvis også.”

 

*) Frederik den Store var konge i Preussen (1740-1786)

(Kilde: Hans Schultz Hansen: Sønderjyllands historie 2, efter 1815. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2009)