Det haver så nyligen regnet

Historikeren Johan Ottosen oprettede i 1889 Studenter-Samfundets Sønderjyske Samfund. Foreningen skulle få folk nord for Kongeågrænsen til at støtte de dansk-sindede syd for grænsen.

Ottosen skrev sangen i forbindelse med foreningens besøg i København i 1890.

Kilde

Det haver så nyligen regnet,

det har stormet og pisket i vor lund.

Frø af ugræs er føget over hegnet,

åg på nakke og lås for vor mund.

Årets løb har sin lov,

der blev lyst i vor skov,

ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

 

Det har regnet – men regnen gav grøde,

det har stormet – men stormen gjorde stærk.

Som de tro’de, at skoven alt var øde,

så de vårkraftens spirende værk.

For de gamle, som faldt,

er der ny overalt,

de vil møde, hver gang der bliver kaldt.

 

Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,

og de tro’de, at glemmes kan vor ret!

De skal vide, de aldrig ser de sidste,

de skal vide, at ingen bliver træt.

Thi som årene randt,

sås det: båndene bandt,

kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

 

De kan spærre med farver og med pæle,

de kan lokke med løfter og med løn, –

fælles sprog giver vore tanker mæle,

fælles vilje gør kampdagen skøn.

Nye stridsmænd skal der,

nye stridsmænd skal her

slutte kreds om den fane, vi har kær.

 

Ja – det haver så nyligen regnet,

og de træer de drypper endnu,

mangen eg er for uvejret segnet,

men endda er vi frejdige i hu;

viger ej ud af spor,

for vi kender det ord:

Det har slet ingen hast for dem, som tror,

– viger ej ud af spor,

for vi kender det ord:

Det har slet ingen hast for dem, som tror.

 

Sigurd Barret