Køller-perioden

Fra 1897 til 1903 var Ernst Matthias von Köller overpræsident for Slesvig-Holsten. Han førte en særdeles hårdhændet politik over for dansksindede. Fx kunne man blive udvist, hvis man deltog i udflugter til Danmark. Hvis man sendte sine børn på efterskole i Danmark, risikerede man at miste forældreretten. Von Köllers forsøg på undertrykkelse af det danske mindretal, vakte så stor forargelse i Europa, at han måtte gå af.

Kilde

I 1899 fradømte dommer H. Hahn gårdejer Peter Sandvei forældremyndigheden over sønnen Jens. Peter Sandvei havde nægtet at hente sin søn hjem fra en dansk efterskole. Hahn begrundede dommen sådan:

”[…] (disse efterskoler) er udelukkende oprettet med det formål for øje at gøre ungdommen fremmed for deres hjemland Tyskland og vinde den for den danske sag. […] (Det er) til stor skade for fædrelandskærlighed og tilfredshed.

En sådan opdragelse skader derfor i høj grad den opvoksende slægts ædleste interesser […] og må derfor forhindres.

De fædre, som opdrager deres børn på denne måde […] er helt uegnede til at sørge for deres videre opdragelse. […]

De danske skolers gode sider og muligheden for at lære skriftdansk på dem træder helt tilbage for deres ophidsende politiske, sjælsforgiftende indflydelse. I øvrigt kan gode kundskaber og skriftdansk også læres på tyske efterskoler og ved hjælp af tyske lærerkræfter.”

 

(Kilde: Gottlieb Japsen: Dansk og tysk i Sønderjylland. 1979)