Nordslesvigsk Skoleforening

De tyske myndigheder i Slesvig-Holsten arbejdede målrettet for at styrke tyskheden og undertrykke danskheden i provinsen.

I 1892 indrykkede en række dansksindede i Nordslesvig en opfordring i aviser.

Kilde

”Vort modersmål er nu snart fuldstændig fortrængt af den offentlige skole. Vore privatskoler er lukkede, og man forbyder os at lade vore børn undervise i kongerigske skoler. Disse sørgelige skoleforhold må ganske naturligt opfordre alle danske forældre til af al kraft at værne om den rest af dansk, der endnu er tilbage i folkeskolen, til at tage energisk fat på dansk undervisning i hjemmene, og til i så stor udstrækning som muligt at sørge for ungdommens undervisning i dansk, efter at skolepligten er ophørt.

En forening, som kan lede, spore og støtte arbejdet i disse retninger, vil efter vore mening kunne gøre et velsignelsesrigt arbejde og danne et betydningsfuldt led i den nationale forsvarskamp, der er bleven os påtvungen.

Vi indbyde derfor vore meningsfæller til et offentligt møde hos gjæstgiver Aabling i Skærbæk onsdagen den 30. november, efterm. kl. 3 for at rådslå om, henholdsvis oprette en almindelig skoleforening for Nordslesvig.”

 

(Kilde: Danmarkshistorien.dk)