Vær loyal!

Spændingerne mellem de europæiske stormagter voksede op mod 1. Verdenskrig (1914-1918). Det blev vigtigere, at alle borgere i en stat var loyale. De nationale mindretallene blev anset for et problem. Det gjaldt også de dansksindede i Nordslesvig.

Kilde

I avisen Schleswigsche Grenzepost, som blev udgivet i Haderslev kunne man den 23. aug. 1912 læse:

 

”Da tyskerne udgør det overvældende flertal i riget, er den tyske nations interesser ensbetydende med statens interesser. Begges interesser kræver de ikke-tyske nationaliteters germanisering*). […]

 

Nationalstaten må derfor ikke gøre nogen som helst indrømmelser til de nationale mindretal inden for sine grænser. Disse mindretal er nu engang indlemmet i riget og må affinde sig med det. Derfor har de over for staten pligt til at tilpasse sig den politisk og kulturelt. Hvis de sætter sig imod dette, truer de statens opgave.

 

Bestræbelser og krav, som er typiske for danskerne og polakkerne i det tyske rige, er statsfjendtlige og må derfor ubønhørligt undertrykkes.”

 

(Kilde: Gottlieb Japsen: Dansk og tysk i Sønderjylland. 1979)

 

*) Germanisering: mindretallene skulle gøres tyske, dvs. bruge tysk sprog og opgive deres nationale kultur.