Vandrelærere

Skoleforordningen fra 1888 betød, at al undervisning i Slesvig – bortset fra religion – skulle foregå på tysk. Hvis dansksindede forældre ønskede, at deres børn også lærte dansk, måtte de selv undervise dem. Der var også danske lærere, der underviste børnene privat. De blev kaldt vandrelærere. En af dem var Henriette Gubi.

Kilde

H. P. Hanssen var leder og organisator af det danske mindretal. I marts 1892 skrev Henriette Gubi et brev til H. P. Hansen, hvor hun fortalte om sine oplevelser som vandrelærer.

 

”Min første undervisning begyndte bogstavelig ude i Dybbølskanser. Når børnene kom fra skole gik vi sammen derud. Jeg fortalte dem om danmarkshistorie fra før og nu. […]

 

Onsdag og lørdag eftermiddag kom nogle små slægtninge af børnene og tog del (i undervisningen). Faren er dansk undersåt. Derfor vover han ikke at tage mig ind i huset. […]

 

Om aftenen fortsattes i hjemmet med Danmarks geografi, lidt undervisning i dansk sproglære, stil og læsning, sang og hvad vil ellers kunne nå. […]

 

Hvad jeg særligt gælder mig ved er, at der er forældre, der før har stået noget fremmed og afvisende over for sagen, fordi den var ny og udsædvanlig. Og måske også lidt af den grund, at den havde noget i sig af at ”vove noget”, hvis følger man ikke kendte. Nu er de alligevel kommet med.”

 

(Kilde: Rigsarkivet)