Resolution fra provinslanddagen i Kiel

Da det blev vedtaget, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Nordslesvig, udsendte provinslanddagen i Kiel (lokalregeringen for Slesvig-Holstein) en resolution (udtalelse):

Kilde

”Provinsen Slesvig-Holsten er i sin nuværende udtrækning et historisk, statsretlig, økonomisk og kulturelt samhørende hele. I Nordslesvig bor overalt tyske og danske blandet. Kun i begrænsede distrikter findes et overvejende dansk flertal. En retfærdig adskillelse af områderne er ikke mulig og kan ikke engang opnås ad selvbestemmelsens vej. […]

 

En udligning mellem de tyske og danske interesser i Nordslesvig kan frembringes derved, at begge dele af befolkningen hver for sig opnår statslig og kommunal forvaltning og fuldstændig ligeberettigelse med hensyn til deres nationale særegenheder.

 

Slesvig-Holsten kan kun gå en virkelig fremtid i møde, hvis det i overensstemmelse med landets grundsætning også fremdeles forbliver udelt og tillige forbundet med Tyskland. Derfor nedlægger vi den skarpeste protest mod enhver afståelse af Nordslesvig.”

 

(Kilde: Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr. Sønderjyder fortæller om tiden 1864-1920. Bogan 1995, s. 176-177)