Alle kilder i temaet: 2. Genforeningen

Siden 1864, hvor Danmark tabte en krig om Preussen og Østrig om hertugdømmet Slesvig, havde Slesvig været en del af Preussen (fra 1871: Tyskland). Tyskland var en af taberne i 1. Verdenskrig. De dansksindede i Slesvig og den danske regering fik overtalt krigens sejrherrer til, at en ny grænse mellem Danmark og Tyskland skulle fastlægges efter en folkeafstemning. Den fandt sted i februar og marts 1920. Resultatet blev den nuværende grænse.

Stem for Danmark!
O.D. Schack var formand for Nordslesvigs Vælgerforening. Da det i januar 1920 blev offentliggjort, at grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle fastlægges efter en folkeafstemning, udsendte han denne opfordring:
Valgplakater
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
Stem for Tyskland!
I november 1918 flygtede den tyske kejser, og Tyskland blev en republik (Weimarrepublikken). Kort før afstemningen i den anden zone i marts 1920 spredte socialdemokratiet i Flensborg et flyveblad med denne tekst:

Unser Land
Unser Land var et dansksindet, men tysksproget avis. I forbindelse med folkeafstemningen bragte avisen denne annonce.
Valgannonce for Tyskland
Er Slesvig dansk? Ved det sidste rigsdagsvalg (tyske parlament) blev der i de 5 nordligste kredse Flensburg, Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder afgivet 36.650 tyske og 17.289 danske stemmer. Sydlige (del af Slesvig) er rent tysk.
Resolution fra provinslanddagen i Kiel
Da det blev vedtaget, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Nordslesvig, udsendte provinslanddagen i Kiel (lokalregeringen for Slesvig-Holstein) en resolution (udtalelse):
Resultatet af folkeafstemningen
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
Statsminister Neergaards genforeningstale
Den 11. juli 1920 holdt statsminister Niels Neergaard (V) en tale på Dybbøl.
Kongen rider over grænsen
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.