Resultatet af folkeafstemningen

Kilde

Tallene angiver, hvor mange procent, der stemte for Danmark i de enkelte kommuner og byer. Den stiplet linje viser den nye grænse.

(Kilde: Leif Ingvorsen: Fortællinger af Sønderjyllands historie. Gyldendal 1960)