Statsminister Neergaards genforeningstale

Den 11. juli 1920 holdt statsminister Niels Neergaard (V) en tale på Dybbøl.

Kilde

Her sagde han bl.a.:

 

”[…] Tak fylder vort sind i disse eventyrets Dage, hvor vi drager med kongen ind i det gamle danske Sønderjylland.

 

Hvor vi kommer hen, fyldes vore hjerter med glæde og taknemmelighed over den jubel, den trofasthed mod kongen, mod vort gamle land. Hvor har vi følt, at vi er et stærkt og livskraftigt land. Det måtte ofre 6000 sønner, men det rejste sig igen med genfødelsens styrke. Det folk, vi har set i jubel og lykkefølelse, er et folk med livskraft og styrke.

 

Vi er vandret herop ad alle danskes smertens vej. Den vej, de tavse mænd i 1864 vandrede. De viste den faste vilje til at værge (beskytte) den sidste rest af Sønderjyllands jord. Dem skylder vi ære og tak. Derfor er vi glade for at se veteranerne blandt os i Dag. Alt, der er vokset og trives her, ville ikke være vokset, hvis blodofret ikke var bragt, hvis der ikke var kæmpet med håb om, at dette blod ikke var ofret forgæves.

Men det er ikke en ublandet glædesdag. En bitter smerte må trods al glæde fylde vort sind for dem, der har kæmpet så trofast.

 

På regeringens og hele det danske folks vegne siger jeg: De skal ikke blive glemt. Det er en ærespligt for enhver regering at støtte dem og af yderste evne opretholde sprog og folkelighed, som de har ofret taprest for.

 

Dage som disse falder med ansvarets magt. Hvor har ikke sønderjyderne længtes mod denne Dag? Men den pålægger hver af os en pligt. Vi taler om genforening. Sagen er, at aldrig i vor tusindårige historie har Sønderjylland været et med Danmark. Først nu sker det efter sønderjydernes egen lykkelige vilje. Det er en æresforpligtelse at hævde vort danske sprog i grænselandet.

 

Men vi har også en anden ærespligt. Vi krævede retten i trængslens dage. Den samme ret vil vi give dem, der mod deres vilje kom med til Danmark. Danmark har et folk, en tro, et sprog. Jeg må synes, at vort land må gå en lysere fremtid i Møde. Vort folk er ikke alene større, men et nyt, sundere, livskraftigere. Hernede har vi lært at stå fast på en Sag. Et fædreland, et sprog. Vi vil elske det højere og inderligere. En lutret kærlighed strømmer det i møde. Et leve for vort fædreland.”