Aabenraa-resolutionen 12. april 1933

De danske foreninger og bevægelser i Sønderjylland var stærkt bekymrede om kravene om en flytning af grænsen mod nord, der blev fremsat af mindretallet og talsmænd syd for grænsen.

Kilde

I april 1933 mødtes 400 repræsentanter fra forskellige danske foreninger i Aabenraa. Resultatet af mødet blev en denne resolution:

 

”Vi betragter det som en selvfølge, at den grænse, der i 1920 blev sat mellem Danmark og Tyskland på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret, ligger urokkelig fast.

 

De angreb, som fremtrædende mænd i tyske organisationer syd for grænsen i den sidste tid har rettet mod Danmarks grænse, tilbageviser vi med harme. Det forsøg, som de tyske mindretalsførere har gjort på at true den danske befolkning med voldsførelse ved hjælp af kræfter hidkaldt sydfra, stempler vi som uforenelige med de pligter, der påhviler danske statsborgere.

 

Vi forventer, at de danske statsmyndigheder:

  1. sikrer Nordslesvig imod, at irregulære*) tropper overskrider grænsen;
  2. skarpt overvåger alle handlinger, som tager sigte på grænseflytningen;
  3. skrider hurtigt og kraftigt ind mod urostiftere, hvad enten det drejer sig om enkelte personer eller organisationer;
  4. drager danske embedsmænd, som deltager i en mod Danmarks integritet (sammenhæng) rettet agitation, til ansvar.

 

Vi beklager det tyske mindretals grænsepolitiske vildfarelser. Vi har aldrig næret ønske om at leve i kampforhold til vore tysksindede medborgere. Men enhver af det tyske mindretals førere fremsat voldstanke vil vi møde med de skarpeste midler.”

 

*) irregulære tropper, dvs. bevæbnede tyske styrker, men ikke en egentlig hær

 

(Kilde: Danmarkshistorien.dk)