Alle kilder i temaet: 3. Skal grænsen flyttes mod nord?

1920-grænsen betød, at der større tysk mindretal i Sønderjylland. Mange drømte om, at grænsen på et tidspunkt blev flyttet mod nord. Da nazisterne kom til magten i Tyskland, fik mindretallet nyt håb. Det håb blev forstærket, da Hitler i sidste halvdel af 1930’erne begyndte at indlemme områder i Tyskland. I Danmark frygtede man, at Hitler på et tidspunkt ville kræve, at grænsen blev ændret.

Nordslesvig tilbage!
I januar 1933 kom nazisterne til magten i Tyskland. Det fik flere tysksindede i Slesvig-Holsten til at kræve, at Sønderjylland (Nordslesvig) igen blev en del af Tyskland. Wilhelm Sievers var borgmester i Ekernförde og formand for Schleswig-Holsteiner Bund.
Danmarks stjerne er i dalen
Johann Peperkorn var præst i Sydslesvig. Han sad i nazisternes udvalg for grænsespørgsmål.
Slesvigsk Vælgerforening
Det tyske mindretal organiserede sig kort efter Genforeningen i Slesvigsk Vælgerforening.

Forandringer i Tyskland
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
Socialdemokratiet og nazismen
Social-Demokrat var socialdemokraterne i det tyske mindretals tidsskrift. 30. marts 1933 - et par måneder efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland, skrev han i tidsskriftet:
Aabenraa-resolutionen 12. april 1933
De danske foreninger og bevægelser i Sønderjylland var stærkt bekymrede om kravene om en flytning af grænsen mod nord, der blev fremsat af mindretallet og talsmænd syd for grænsen.
Aabenraa 9. april 1940
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
Hvad ville Tyskland med Nordslesvig?
Det var Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswigs (NSDAP-N) mål, at Nordslesvig skulle genforenes med Tyskland. Partiets leder Jens Møller sagde i sine taler, at det snart ville ske. Det var dog ikke den tyske regerings mål
Køb flag og flagstænger
NSDAP-N’s mål var, at Nordslesvig igen skulle være en del af Tyskland. Officielt ville den tyske regering ikke ændre grænsen mellem Danmark og Tyskland, og den havde formanet NSDAP-N’s formand Jens Møller til ikke at rejse spørgsmålet. Men ved flere møder for mindretallet bragte han alligevel temaet på banen.