Forandringer i Tyskland

Kilde

I 1931 – på årsdagen af afstemningen i 1. zone udsendte Korrespondenzbüro Nordschleswig en artikel, hvori man kunne læse:

 

”Noget har forandret sig i Tyskland. Endnu ikke udadtil. Vor magt er ringe, vor ydre nød tager til. Men der begynder Gud ske lov at forandre sig noget i det tyske hjertes dyb, dér, hvor alene en ny opstigning, en ny tysk vår (forår) kan bryde frem.

 

Vi har længe nok tigget om de andres agtelse, også om danskernes. Dermed gav vi dem ret til at behandle os som tiggere. Den tid er forbi. […] Vi vinder omsider vor selvagtelse tilbage igen. Hele folket! Og dermed vil vi først vinde vor plads blandt jordens folk tilbage.”

 

(Kilde: Materialen zur Geschichte Schleswigs. Åbenrå, 1976, s. 66f)