Hvad ville Tyskland med Nordslesvig?

Det var Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Nordschleswigs (NSDAP-N) mål, at Nordslesvig skulle genforenes med Tyskland. Partiets leder Jens Møller sagde i sine taler, at det snart ville ske. Det var dog ikke den tyske regerings mål

Den 9. april 1940 gav det tyske udenrigsminister denne besked til det tyske mindretal i Sønderjylland:

Kilde

”Med henblik på vor indmarch i Danmark […] er der drøftet forholdsregler, som vor folkegruppe I Nordslesvig (det tyske mindretal), bør rette sig efter:

 

  1. […] Grænsespørgsmålet må derfor ikke bringes på tale af folkegruppen. Ytringer, som folkegruppens fører, folketingsmand Møller, for nylig offentlig fremkom med, må ubetinget undgås.
  2. Et gnidningsløst forløb af besættelsen […] er vigtigt. Derfor ingen provokationer, intet triumfskrig samt korrekt opførsel overfor de danske myndigheder.
  3. Overfor det tyske militær hjertelig optræden uden anti-dansk brod. Ingen demonstrative broderskabsfester.”

 

(Kilde: Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen. Munksgaard 1974, s. 36)