Køb flag og flagstænger

NSDAP-N’s mål var, at Nordslesvig igen skulle være en del af Tyskland. Officielt ville den tyske regering ikke ændre grænsen mellem Danmark og Tyskland, og den havde formanet NSDAP-N’s formand Jens Møller til ikke at rejse spørgsmålet. Men ved flere møder for mindretallet bragte han alligevel temaet på banen.

Kilden er et referat fra mindretallets avis Nordschleswigsche Zeitung 28. juli 1940:

Kilde

”På det tyske møde […] sagde han: Man taler meget om grænsen. Nogle siger, at den kommer til at ligge ved Aabenraa. Andre påstår Hoptrup osv. Det alt sammen vrøvl, som grænse kan der kun være tale om Kongeåen. Jeg ikke alene tror det, jeg ved det. Køb roligt Deres flag og flagstænger.

 

Møller fortsatte og sagde, at hvis et medlem af den tyske folkegruppe (mindretal) talte om, at Nordslesvig skulle deles, så var det forræderi.

 

Tilhørerne har ikke kunnet forstå denne tale på anden måde, end at der ikke kunne være tvivl om, at Nordslesvig ind til Kongeåen nu igen ville blive indlemmet i Tyskland.”

 

(Kilde: Johan Peter Noack: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen. Munksgaard 1974, s. 55-56)