Slesvigsk Vælgerforening

Det tyske mindretal organiserede sig kort efter Genforeningen i Slesvigsk Vælgerforening.

Kilde

Her er to paragraffer fra foreningens program:

 

”§ 1. Slesvigsk Vælgerforening ønsker, at den selvbestemmelsesret, der er lovet det tyske folk, også bliver gennemført rent og retfærdig ved grænseskellet mellem Danmark og Tyskland.

§ 2. Den anerkender ikke, at det er sket ved fastsættelsen af Danmarks sydgrænse, og kræver derfor revision.”

 

(Kilde: Materialen zur Geschichte Schleswigs. Åbenrå, 1976, s. 28)