Dansk overhøjhed

Partiet Dansk Samling deltog i regeringen, der blev dannet lige efter befrielsen. Partiets leder Arne Sørensen var kirkeminister. På et møde i Odense i sommeren 1945 drøftede medlemmerne spørgsmålet om Sydslesvig.

Flensborg Avis refererede sådan fra mødet:

Kilde

”Arne Sørensen støttede stærkt synspunktet om, at Sydslesvig varigt måtte befries for tysk overhøjhed og bringes ind under dansk overhøjhed, uden at der foreløbig blev tale om indlemmelse i riget. Sørensen udtalte: Stor skam måtte vi få, om vi afviste en så naturlig opgave som at åbne den frie vej for danskheden i Sydslesvig.  […]

 

(Kilde: Flensborg Avis 2. juli 1945)