Indkaldelse til møde

Medlemmer af Grænseforeningen indbød til et møde på Københavns Folkehøjskole den 19. maj 1945. I indbydelsen stod der bl.a.:

Kilde

”Sydslesvig skal tilbage til Danmark, skal genforenes med det gamle land, lige som Nordslesvig blev det i 1920. – Der er over hele landet en bevægelse i gang med dette for øje, en bevægelse der burde blive efterkrigstidens store folkelige bevægelse, lige som frihedsbevægelsen var det under krigen.”

 

(Kilde: Johan Peter Noack. Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. Aabenraa: Institut for grænseregionsforskning, 1991, s. 97)