Krav fra Frihedsbevægelsen i Sønderjylland

I maj 1945 udarbejdede det Sønderjyske Råd i Frihedsbevægelsen en række krav, bl.a.:

Kilde

”Vi kræver:

  1. at alle særlige rettigheder, der er tilstået de tyske nordslesvigere […], straks ophæves;
  2. at alle tyske statsborgere, der […] har handlet mod danske interessere, straks udvises;
  3. at alle af det tyske mindretal, der i besættelsestiden har båret tysk uniform […] fratages deres danske statsborgerret og udvises af Danmark […];
  4. at alle tysksindede embeds- og tjenestemænd […] i Nordslesvig straks afskediges […] og fratages deres pensionsret;
  5. at det tyske nazistiske parti og alle dertil knyttede foreninger og organisationer opløses […];
  6. at tyske forsamlingshuse, skoler og lignende overtages af den danske stat;

[…]”

 

(Kilde: C.J. Bech m.fl. (red.): Befrielsesdage i Sønderjylland. Sønderborg, 1946, s. 198f)