Medlemmer af Sydslesvigsk Forening

Kilde

Antal medlemmer af Sydslesvigsk forening

 

(Kilde: Johan Peter Noack. Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. Aabenraa: Institut for grænseregionsforskning, 1991, s. 175)