Sydslesvigs Skæbne

I 1951 udsendte Sydslesvigs Udvalg et lille skrift Har Sydslesvigs Skæbne ogsaa Interesse for mig?

 Heri kunne man bl.a. læse:

Kilde

”Der er i dag et overvældende flertal af den fastboende befolkning i Sydslesvig, hvoraf ca. 80 % er af dansk rod og slægt, som gerne ønsker at komme tilbage til Danmark. […]

 

Lad Sydslesvig selv afgøre sin Skæbne. Og lad os ikke nægte dem retten dertil. Der ville ellers komme til at påhvile Danmark et frygteligt Ansvar.

 

Midlet må være: Sydslesvig udskilles fra Tyskland og gøres til et selvstyrende landområde, eventuelt under dansk eller international kontrol. Flygtningene tilbagesendes til Tyskland. Efter en årrække, hvor det kulturelle liv kan udfolde sig frit, kan befolkningen, hvis den udtrykker ønske derom, ved fri afstemning selv afgøre sit statslige tilhørsforhold.

 

Viser det sig da, at danskheden dernede er, hvad den synes at være i dag, da vil det være en berigelse for Danmark ad fredens vej og uden anvendelse af magtmidler at genvinde det gamle, danske land.”

 

(Kilde: H. Moldow: Har Sydslesvigs Skæbne ogsaa Interesse for mig? 1951, s. 3 og 6)