Kilde 4: Vægtprøven

I Holland brugte man brugte man en vægt for at afgøre om en anklaget var heks. Først vurderede nogle mænd, hvor meget den anklagede vejede. Vejede hun mindre, tydede det på, at hun var en heks. Vejede hun det samme eller mere, blev hun frifundet.