Hekse

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien 100 Danmarkshistorier. Bogserien består af 100 bøger a 100 sider, hvor forskere fortæller danmarkshistoriens vigtigste begivenheder i et lettilgængeligt sprog. I tilknytning hertil udarbejder HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling en række undervisningsforløb, der indeholder kildesamlinger og lærervejledninger.

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

 

Heksetro

Du kender hekse fra tegneserier, eventyr, film og computerspil. Måske har du været klædt ud som heks til halloween eller fastelavn.

Måske bliver du forskrækket, når du ser en heks i en film. Hekse ser ofte uhyggelige ud, og så er de onde. Du ved, at hekse ikke findes i virkeligheden. Det var man sikker på, at de gjorde i gamle dage. I det gamle testamente i Biblen står der, at man ikke må lade hekse leve. Der er stadig steder i verden, hvor man tror, at nogle mennesker er hekse.

Sort og hvid magi

I emnet bruger vi ordet ”heks”, selv om man først begyndte først at bruge ordet i slutningen af 1600-tallet. Før talte man om troldfolk, der brugte ond eller sort magi. Man troede nemlig også på hvid eller god magi. Hvid magi var særlige ting, man skulle gøre for at noget skulle gå godt. Det var fx at ridse en kors i dejen, før man satte det ovnen. Der var også mennesker, der havde særlige evner til at udføre hvid magi. Det blev kaldt kloge mænd eller kvinder, og de kunne fx helbrede sygdomme.

Folk, der udøvede sort magi, havde kontakt med dæmoner, som de brugte til at skade andre.

 

Hvorfor troede man på hekse?

Man altid troet, at der fandtes hekse. For et par tusinde år siden mente mange i Europa, at hekse fik deres magiske kræfter ved at spise mennesker. Nogle steder var straffen, at heksen selv blev slagtet og ædt. Andre steder lod man heksen brænde på bålet.

Der var flere grunde til, at man troede på hekse. Man havde brug for forklaring, når der skete noget, som man ikke forventede eller forstod. Fx hvis kornet ikke spirrede på marken, hvis øllet man bryggede var dårlig, eller hvis nogen pludselig blev syg.

I alle fællesskaber er der bestemte normer og regler for, hvordan man opfører sig. Hvis nogen ikke rettede sig efter reglerne og opførte sig anderledes, var det måske fordi vedkommende var en heks.

Hvad handler emnet om?

For 1000 år siden var kristendommen udbredt i næsten hele Europa. Den kristne kirke sagde, at heksetroen var noget hedensk (ikke-kristen) sludder. Men i løbet af 1400-tallet blev kirkens folk overbevidste om, at der fandtes hekse. De var kvinder og mænd, der havde indgået en aftale med Satan. Den gik ud på, at de en årrække fik særlige evner til at udøve sort magi. Til gengæld gav de Satan deres sjæl.

I dette emne kan du undersøge, hvad man mente, at heksene gjorde, og hvordan man kunne beskytte sig med heksenes ondskab.

Tema: Da hekse blev farlige
Tema: Afsløring af heksene
Tema: Heksesabbat
Tema: Anne Palles – den sidste heks på bålet