Kilde 6: Heksebrænding

Emnet ”Hekse” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 5.-6. klassetrin. Dets historiske fokus er på Hekseforfølgelserne i renæssancen. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 4-8 kilder.

Mange der var dømt som hekse blev brændt på bålet. Andre blev hængt. Nogle gange halshuggede man heksen, før man brændte hende. Andre gange blev hun brændt levende.

Kilde a)

Billedet af heks, der brændes er fra 1800-tallet @ Creative Commons.

Kilde b)

Heks brændes på bålet. Billedet er fra 1893.

Heks brændes på bålet. Billedet er fra 1555.