Censur af det frække

Siden midten af 1500-tallet har man censureret billeder og tekster i Danmark.

I Danmark har der været censur siden 1537. Da bogtrykkekunsten blev opfundet i midten af 1400-tallet, kunne man producere langt flere skrifter og billeder end før, og de kunne bredes ud i samfundet langt billigere. Efter at enevælden var blevet indført i 1660, ville myndighederne gerne kontrollere, at der ikke blev udbredt politiske skrifter, som kritiserede kongen. Myndighederne mente derfor, at man var nødt til at holde strengt øje med og orden i, hvad befolkningen lavede – til alles bedste. Det gjaldt også skrifter, sange, skuespil, billeder og lignende, som kunne krænke blufærdigheden eller opfordre til forbudt seksualitet.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

I slutningen af 1700-tallet indførtes et egentligt forbud mod pornografiske tekster og billeder. I Trykkefrihedsforordningen af 1799, blev det forbudt at udgive bøger, der kunne krænke den offentlige blufærdighed.

Kildeteksten er en bearbejdet udgave af Trykkefrihedsforordningen fra 1799, artikel 9.

”Udgives noget trykt skridt, som krænker sædelighed og blufærdighed, straffes forfatteren med fængsel på vand og brød fra 4 til 14 dage.”

Kilde 2

Langt oppe i 1900-tallt var det forbudt at udgive frække billeder, bøger og andre skrifter. I 1800-tallet findes der eksempler på, at folk der gerne ville sælge produkter, der havde med seksualitet at gøre, måtte være kreative. Man mente, at kondomer var for frække at reklamere for. Derfor måtte de, der solgte dem reklamere på anden vis. En form for kode kunne være ”franske artikler” eller ”franske varer”. På den måde kunne butiksejerne reklamere for produkterne uden at krænke folks blufærdighed.

Kilden nedenfor er et udklip af en avisside fra 1884. I avisens reklamesektion var der flere reklamer for forskellige franske varer og, der i virkeligheden var kondomer eller lignende varer.

 

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag af: Chronologisk register over de kongelige forordninger og åbne breve / J. H. Schou, del 12: 1797-1799(1800), s. 674-688.

Kilde 2 er et udsnit af reklamer bragt i avisen ”København”, 16. juli 1884, side 4.