Frække lege

Når man læser gamle love med straffe for sex udenfor ægteskabet, forestiller man sig nok, at man var meget ordentlige og anstændige i gamle dage . Men der findes også mange eksempler på, at folk morede sig og udfordrede de strenge regler for, hvordan mænd og kvinder burde omgås.

Eksempelvis ved julestuer som julefester, hvor der blev spist, drukket og leget i flere uger hen over julen. Her skiftedes man til at holde fester på gårdene. Julestuerne er en gammel tradition, som stammer fra tiden før kristendommens indførelse i Danmark og traditionen blev bevaret langt oppe i tiden.

Ved julestuerne legede man lege, som gav de unge mænd og kvinder mulighed for at komme hinanden nær. En leg var eksempelvis frierleg. Legen gik ud på, at pigerne samlede sig i stuen, og bestemte, hvilke af karlene, de hørte sammen med. Når karlene så fik lov at komme in i stuen, skulle de gætte hvilken pige, de var blevet parret op med.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Kilden nedenfor er en tegning fra første halvdel af 1900-tallet, der skal forestille frierleg i gamle dage.

Kilde 2

En anden leg kunne være ”at nippe strå”. Her skulle man give et strå videre i en række ved kun at bruge munden. Samtidigt skulle alle trække i et tov, så man gjorde det svært for dem, der skulle række strået videre. Man kunne komme til at kysse hinanden ved sådan en leg.

Kilde 3

Det var dog ikke alle, der var glade for de vilde julestuer og julelege. Kirken mente, at de førte til uanstændighed og måske endda sex udenfor ægteskabet. Derfor blev julestuerne forbudt både i 1629, 1646, 1683, 1726, 1730 og 1735. Men fok blev stadig ved med at holde julestuer.

I 1668 skrev en københavnsk præst, at der var blevet hængt sedler op med forbud mod julelege på juleaftensdag den 24. Det have åbenbart haft en effekt, som det ses i tekstuddraget nedenfor.

”… at ingen måtte gå med rummepotte, heller ikke med julebukken, eller noget usømmeligt hånligt spil, hvilket også blev slået op på alle hjørner i byen. Det blev pænt holdt i juledagene, og frække viser og rummelpotte, og det samme gamle aberi og lege med julebuk og letfærdigt spil blev ikke hørt nogen aften som det plejede i juletiden. ….”

 

Kilde 1 er et fotografi af et postkort, ”Frierleg”. Postkort tegnet af Benjamin Dahlerup (1898-1959) efter anvisning af M. Kramer Petersen. Foto: Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Kilde 2 er et fotografi af et postkort, ”At nippe stå”. Postkort tegnet af Benjamin Dahlerup (1898-1959) efter anvisning af M. Kramer Petersen. Foto: Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Kilde 3 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kjøbenhavns Diplomatarium V, udgivet af Oluf Nielsen, Kbh., Thiele, 1872, s. 752. Se link her.