Lejermål

I dag synes vi, at sex er noget, der foregår mellem to personer i det private. Men sådan har det ikke altid været.

I 1683 blev der lavet en stor samling af love for Danmark, som hed Christian 5.s Danske Lov.

En af lovsamlingens bøger havde titlen ”Om misgerninger”. Den handlede om, hvilke straffe man kunne få for at have begået forbrydelser, der var misgerninger, altså onde eller meget moralsk forkerte gerninger. I lovbogen stod der, hvilken straf man skulle have, hvis man eksempelvis havde sex uden at være gift, eller havde været sin mand eller kone utro.

Begge kilder nedenfor er sprogligt bearbejdede.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Kilden nedenfor er et bearbejdet uddrag af en af lovens paragraffer, som handler om sex udenfor ægteskabet, kaldet lejermål. Hvis kvinden blev gravid, skulle de begge straffes.

Kildetekst:

”Hvis en mand går i seng med en kvinde, som han ikke er gift med, skal han betale 24 lod sølv i bøde til sit herskab, og kvinden skal betale 12 lod sølv, og de skal begge to stå åbent skrifte.

Hvis de ikke har råd til bøderne, skal de straffes med bøde så hårdt, som det er muligt, og med fængsel. Men hvis de gifter sig med hinanden, skal han betale 4 1/2 lod sølv, og hun skal betale halvt så meget og være fri for skriftemål. ”

Kilde 2

Kildeteksten nedenfor er også et uddrag af Danske Lov. Det viser, hvad straffen var for en mand, hvis han havde sex udenfor ægteskabet med flere kvinder. Hvis kvinderne var uberygtede, skulle straffen være lovens strengeste. Uberygtet betød, at kvinderne ikke tidligere var straffet for sex udenfor ægteskabet.

Hvis kvinderne derimod var berygtede, altså allerede var straffede i sager om sex udenfor ægteskabet, så var straffen mindre streng for mandens vedkommende. Manden skulle i stedet betale en bøde og have en såkaldt korporlig straf, eksempelvis pisk. Til gengæld skulle kvinden skulle nu også straffes.

Kildetekst:

”8. Hvis en mand skamløst bliver ved med at skænde den ene uberygtede kvinde, eller enke, efter den anden, tre eller flere gange, skal han ikke alene bøde det som er skrevet, men også straffes enten på livet eller i andre måder, men højeste straf, til skræk og advarsel for andre.

9. Men hvis det er med berygtede kvinder han har begået dette, da straffes han på formuen og på kroppen med fængsel, og hun tredje gang uden al nåde til kagen. ”

 

Kilde 1 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683. G. E. C. Gads Forlag, København 1929., bog 6, kapitel 13, stk. 1. Art.

Kilde 2 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683. G. E. C. Gads Forlag, København 1929., bog 6, kapitel 13, stk. 8.-9.. Art.

Kildebilledet er et tysk tryk fra 1500-tallet af Hans Sebald Beham. Foto: Wikimedia Commons