Alle kilder i temaet: 3. På kanten

Dette tema handler om nogle af dem, som samfundet har set – og måske stadig ser – på som ”afvigere” – dem, som ikke passer ind i samfundets normer, eksempelvis prostituerede kvinder og homoseksuelle mænd. Her er kilder til, hvordan man fra samfundets side har forsøgt at holde styr på “afvigerne” gennem tiden. Og hvordan ser vi egentlig på normer og moral i dag?

Love om prostitution før 1800-tallet
I Danmark har synet på prostitution ændret sig over tid. I nogle perioder har det været lovligt at være prostitueret, mens det til andre tider har været ulovligt.
Sygdom og moral
I 1800-tallet ændrede synet på prostitution sig i forhold til tidligere tider.
Til salg
Kildebillederne er billeder af kvinder, som var mistænkt for prostitution i 1800-tallet.

Er prostitution nødvendig?
Mens nogle mente, at man skulle bekæmpe prostitutionen, mente andre, at prostitutionen var nødvendig.
Skrappe regler for de prostituerede
Prostitutionslovene i 1800-tallet betød, at politiet kunne gå meget langt i deres arbejde de prostituerede. Fordi man var bange for kønssygdomme mente man, at det var bedst at politiet havde lov til at holde strengt øje med de prostituerede.
Nogle kæmpede imod prostitutionsloven
I løbet af 1880´erne og 1890´erne blev det i stigende grad diskuteret i offentligheden, hvordan man som samfund skulle forholde sig til prostitution.
Bog og maleri om prostitutionen.
I 1880´erne udkom en bog og et maleri i Norge, som forargede mange. Både bogen og maleriet handlede om prostitutionen og de hårde vilkår, som mange prostituerede levede under.
Frelse de faldne
I løbet af 1800-tallet blev der dannet mange foreninger, som skulle hjælpe folk ud af fattigdom - og prostitution.
Ændring af prostitutionsloven
I 1906 blev loven på prostitutionsområdet igen lavet om. Ændringen i 1906 betød, at politiets kontrol af prostitutionen blev ophævet. Men hvordan skulle man så forholde sig til prostitutionen?
Prostitution i dag
Førhen straffede man prostituerede. I dag mener man, at prostitution er socialt problem.
Skal det være forbudt at købe sex?
I 1999 blev prostitution afkriminaliseret, så det ikke længere er kriminelt at være prostitueret. Men det bliver stadig diskuteret, om det skal være forbudt at købe sex af andre.
Mandlig homoseksualitet i lovene
Det er ikke kun prostituerede kvinder, som samfundet har ment, at man skulle holde ekstra øje med for sædelighedens skyld. Man har også lovgivet om homoseksualitet, som i mange århundreder var strafbart.
Homoseksuel prostitution
I 1800-tallet skete der en ændring i synet på homoseksuelle mænd. Mænd der havde sex med hinanden risikerede ikke længere dødsstraf. Men det var stadig ulovligt for to mænd at have sex.
En grim lov mod de homoseksuelle
I 1930 blev det lovligt for homoseksuelle at have sex. Men der var stadig ikke ligestilling for de homoseksuelle.
Danmark - et foregangsland
I 1989 blev Danmark det første land i verden, der tillod at homoseksuelle kunne indgå det, der hedder registreret partnerskab.
Stadig på kanten?
Selvom homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter har flere rettigheder i dag en før, kan det stadig være svært at skille sig ud fra normen, eller fra de forventninger folk har til ens køn.