Rigsfællesskabet

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien ”100 Danmarkshistorier”. Bogserien består af 100 bøger á 100 sider over 8 år, hvor forskere fortæller danmarkshistoriens vigtigste begivenheder i et lettilgængeligt sprog. I tilknytning hertil udarbejder HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling en række undervisningsforløb, der indeholder kildesamlinger og lærervejledninger.

I dette kildebankemne kan du finde temaer, som handler om Rigsfællesskabet, dvs. Danmark, Grønland, Færøerne og indtil 1944 også Island. Emnet er delt op i ni temaer, som du ser nedenfor. Hvert tema indeholder en række kilder, som du kan arbejde med.

Denne kildebank er tiltænkt udskolingen.

1. Hvem var der først?
2. Færøerne under monopolet, 1550-1800
3. Island under monopolet, 1550-1800
4. Koloniseringen af Grønland, 1600-1850
5. Bevidste færinger, 1850-1945
6. Vejen mod islandsk selvstændighed, 1800-1944
7. Grønlandsk koloni under forandring, 1850-1950
8. Færøsk fremgang efter 1945
9. Grønland fra amt til selvstyre, fra 1950