Til læreren

Lærervejledninger til kildebankemnet "Rigsfællesskabet".

Emnet ”Rigsfællesskabet” er et fleksibelt læremiddel rettet mod 7.-9. klassetrin. Dets historiske fokus er relationen mellem Danmark, Færøerne, Grønland og indtil 1944 også Island – fra middelalderen til nutiden. Læs mere her:

Introduktion til emnet

Vejledning til kildearbejde i udskolingen

 

Lærervejledninger til de ni temaer

Kildebank-emnet “Rigsfællesskabet” er delt op i 9 temaer, der hver indeholder 5-12 kilder.

Til hvert tema er der udarbejdet en lærervejledning, der giver en kort intro til temaet og perioden. Læreren kan bruge den til at give eleverne den nødvendige sammenhængsforståelse af tid og rum, som er en forudsætning for, at eleverne kan arbejde kvalificeret med kilderne.

Efter den faglige intro er der en trigger, der kan bruges til at skabe interesse for det pågældende tema. Til kilderne er der desuden udarbejdet spørgsmål, som kan hjælpe eleverne med at arbejde med kilderne. Du kan lade dig inspirere af spørgsmålene til undervisningen, eller du kan printe spørgsmålene ud og lade eleverne arbejde med dem i arbejdsark.

Tema 1: Hvem var der først?
Tema 2: Færøerne under monopolet, 1550-1850
Tema 3: Island under monopolet, 1550-1800
Tema 4: Koloniseringen af Grønland, 1600-1850
Tema 5: Bevidste færinger, 1850-1945
Tema 6: Vejen mod islandsk selvstændighed, 1800-1944
Tema 7: Grønlandsk koloni under forandring, 1850-1950
Tema 8: Færøsk fremgang efter 1945
Tema 9: Grønland fra amt til selvstyre fra 1950

Gå tilbage til emnet ‘Rigsfællesskabet’ her