Alle kilder i temaet: 2. Kalmarunionen

I dette tema kan du finde kilder til Kalmarunionen. Unionen var et fællesskab, mellem de tre kongeriger Danmark, Norge og Sverige. På det svenske slot Kalmar blev Erik af Pommern, der i forvejen var valgt og hyldet som konge i Danmark, Norge og Sverige, kronet som fællesnordisk konge. Nedenfor kan du finde kilder til kroningen, unionen og en af hovedpersonerne bag unionen; dronning Margrete 1.
Dronningen der vandt over en konge
I 1397 blev nogle af de mest magtfulde mænd i Sverige uvenner med deres konge.
Kroningen af kong Erik
I 1397 mødtes en række vigtige personer fra Danmark, Norge og Sverige på et slot i Sverige. Det gjorde de, fordi de ønskede at danne en union, et fællesskab, mellem de tre kongeriger.
Kong Eriks kroningsbrev
De Danmark, Norge og Sverige blev enige om at vælge én konge, Erik, som konge over alle tre riger, blev der lavet et brev om aftalen.

Unionsbrevet
Her ses et billede af den aftale, der skulle bestemme hvordan de tre riger skulle styres af én fælles konge, Erik af Pommern.
Margretes gode råd til kong Erik
Erik var kun 7 år da han blev sendt til Danmark. Indtil Erik blev voksen, var det hans adoptivmor, dronning Margrete I, der bestemte.
Svenskerne var utilfredse med kong Erik
Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige fungerede godt, så længe Margrete levede. Men med tiden blev især svenskerne mere og mere utilfredse med Erik og unionen.
Oprør mod kong Erik og Unionen
Det var ikke alle i Kalmarunionen, som var lige tilfredse med Erik af Pommern som konge. Det endte med at svenskerne gjorde oprør mod kongen.
Svenskerne fyrede Erik som konge
Det svenske oprør mod kong Erik førte til, at det svenske rigsråd sendte en fyreseddel til kongen.