Kroningen af kong Erik

I 1397 mødtes en række vigtige personer fra Danmark, Norge og Sverige på et slot i Sverige. Det gjorde de, fordi de ønskede at danne en union, et fællesskab, mellem de tre kongeriger.

I unionen skulle der kun være én konge, der regerede over de tre riger. Det svenske slot, hvor de lavede aftalen, hedder Kalmar slot, og derfor kaldes unionen for Kalmarunionen.

Det var dronning Margrete 1., der havde indkaldt til mødet i Kalmar. Margrete ville nemlig gerne have, at hendes adoptivsøn Erik skulle være konge over alle tre riger. Stormænd, biskopper og præster som mødtes i Kalmar blev enige om at vælge Erik som fælles konge over alle tre riger. Erik blev derfor kronet til konge i sommeren 1397. Erik var 15 år gammel, da han blev konge over alle tre riger.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Kildebillede:

Kildebilledet nedenfor er en tegning fra 1898. Tegning hedder ”Erik af Pommerns Kroning”. Tegneren har forestillet sig, hvordan det kunne have set ud dengang, da Erik blev kronet.

 

Kilden er en beskåret udgave af en tegning fra 1898 af Rasmus Christiansen. Kilde: Dansk Skolemuseum og Au Library Campus Emdrup. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.