Svenskerne fyrede Erik som konge

Det svenske oprør mod kong Erik førte til, at det svenske rigsråd sendte en fyreseddel til kongen.

Kildeteksten nedenfor er det svenske rigsråds fyreseddel til kong Erik af Pommern, 16. august 1434. Brevet blev underskrevet af 19 rigsråder, både biskopper og riddere.

Kildeteksten er en bearbejdet udgave af originalteksten.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Når der står “…” betyder det, at en del af den oprindelige tekst er udeladt.

Kilde

“Jeres værdige nåde, kong Erik af Danmark, vi gør nu dette offentligt kendt:

Da vi (rigsrådet), var samlet for at finde en god løsning på dette (oprøret), angreb Engelbrekt os overraskende med stor magt og tog os til fange. Han tvang os med krigerisk hånd til at holde med ham og almuen og at forsvare vort riges land og ret for alle de urimelige skatter, mange pligter og forkerte handlinger, som de (kongen) og flere på deres vegne har gjort i lang tid, da vi ikke vil miste vores liv, gods og ære.

Vi er nu alle sammen med hele Sveriges almue og især med hensyn til deres forkerte handlinger nødt til at opsige dem (kongen) den tjeneste, det råd og troskab, som vi har lovet og svoret.  De skal ikke herefter håbe eller tro, at nogen af os er til deres tjeneste, råd eller mandskab på nogen måde, da de ikke selv har holdt deres ed…”

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af en den tekst. Kilden er lånt fra: Kalmarunionen, Michael Linton, 1974, Gyldendal, København, s. 38

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.