Alle kilder i temaet: 3. Det Stockholmske Blodbad og Christian 2.

I 1520 indtog den dansk-norske konge, Christian 2., Sverige. Da Christian blev kronet som konge, blev der indkaldt til en stor fest i Stockholm, der varede flere dage. På festens sidste dag skete der dog noget, som senere er blevet kaldt Det Stockholmske Blodbad. I dette tema kan du finde kilder til Det Stockholmske blodbad, og hvad det betød for forholdet mellem Danmark og Sverige
Flere forsøg på at genoprette Kalmarunionen
Efter at svenskerne havde fyret Erik af Pommern som konge af Sverige, var der konflikter mellem Danmark og Sverige flere gange.
Christian 2. vælges til konge over Danmark, Norge og Sverige
Efter at Kalmarunionen var brudt sammen flere gange, erobrede Christian 2. Sverige og gendannede Kalmarunionen.
Blodbadet i Stockholm
Her ses en række billeder, som den senere svenske konge, Gustav Vasa, fik fremstillet efter det Stockholmske blodbad.

En beskrivelse af blodbadet
Denne kilde er en beskrivelse af det Stockholmske blodbad. Teksten er skrevet af en mand, som sandsynligvis selv var til stede under blodbadet.
Christian 2. forklarer blodbadet
Kort tid efter at det Stockholmske Blodbad havde fundet sted, udsendte Christian den anden en offentlig erklæring til det svenske folk, hvor han forklarede blodbadet.
Fyringen af Christian 2.
I 1523 var mange af de danske rigsråder blevet så vrede på kong Christian 2., at de bestemte sig for at fyre ham som konge.
Billeder af to konger
De to kildebilleder viser to forskellige fremstillinger af Gustav Vasa og Christian 2.
Var blodbadet ærkebiskoppens skyld?
Det er blevet diskuteret meget, hvem der havde skylden for det stockholmske blodbad, både dengang og nu.
Christian 2. i fængsel
I 1531 vendte Christian 2. tilbage til Norden, hvor han forsøgte at genvinde magten. Det endte dog med, at han blev sendt i fængsel.
Dansk historiebog fortæller om Christian 2.
I kildeteksten nedenfor ses et uddrag af en historiebog fra 1898, der fortæller om hvilken rolle som Christian 2. havde i Det Stockholmske Blodbad.
Svensk historiebog fortæller om Christian 2.
I 1520 indtog dansk dansk-norske konge, Christian 2., Sverige. Han havde kæmpet om magten i Sverige i flere år, for han ville gerne være svenske konge. På den måde kunne han genskabe Kalmarunionen, som var brudt sammen.