Billeder af to konger

De to kildebilleder viser to forskellige fremstillinger af Gustav Vasa og Christian 2.

Efter Det Stockholmske Blodbad i Sverige, hvor flere end 80 adelige, præster og andre vigtige folk blev halshugget på torvet i Stockholm, rejste der sig et oprør mod kong Christian 2.

Adelsmanden Gustav Vasa ledte oprøret mod Christian, der blev afsat som konge i Sverige. Gustav Vasa blev senere valgt til konge af Sverige i stedet for Christian 2.

I 1523 var mange af de danske rigsråder blevet så vrede på kong Christian 2., at de bestemte sig for at fyre ham som konge. Det fik Christian til at rejse væk fra København med sin konge, dronning Elisabeth og deres børn.

De to kildebilleder nedenfor er to fremstillinger af dels Gustav Vasa af Sverige og dels Christian 2. af Danmark.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billederne for at se en større version i en ny fane.

Kildebillede 1

Kildebillede 1 forestiller Gustav Vasa, der ridder ind i Stockholm, efter at han er blevet valgt til konge af Sverige i 1523. Billedet er malet i første halvdel af 1800-tallet af den svenske maler Johan Gustav Sandberg.

Kildebillede 2

Kildebillede 2 hedder “Christian 2. forlader København.” Tegningen er fra en dansk historiebog, og er fra slutningen af 1800-tallet.

 

Kildebillede 1 er en fresko af Johan Gustav Sandberg (1782-1854).
Kildebillede 2 er en illustration fra Danmarks Historie i Billeder (1898).

Begge billeder er lånt fra Wikimedia Commons.