Var blodbadet ærkebiskoppens skyld?

Det er blevet diskuteret meget, hvem der havde skylden for det stockholmske blodbad, både dengang og nu.

I 1531 skrev kong Gustav Vasa et brev til indbyggerne i den svenske landsdel Dalarna. Christian 2. var nemlig vendt tilbage til Norden og forsøgte først at generobre Norge og derefter Sverige. Han var ellers blevet afsat som konge både i Sverige og Danmark-Norge efter Det Stockholmske Blodbad. Men Christian var vendt tilbage til Norge, for at prøve at genvinde magten over Danmark-Norge og Sverige. Christian fik støtte af Gustav Vasas fjende, den tidligere ærkebiskop, Gustav Trolle.

Gustav Vasa sendte derfor et brev til indbyggerne, hvor han advarer dem mod at lade sig snyde af Gustav Trolle eller Christian 2. Svenskerne havde nemlig valgt Gustav Vasa til konge over Sverige efter at de havde fyret Christian som konge.

I brevet nedenfor gav Gustav Vasa ærkebiskoppen hele skylden for det stockholmske blodbad på Gustav Trolle.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

“….Ud over dette [at ærkebiskoppen var i gang med at hjælpe og forberede Christian 2 med at generobre Norge] var han årsagen til den afhugning som skete i Stockholm, vi har intet godt at forvente af ham, derfor råder vi jer alle [de vigtige mænd i Dalarne, som brevet var skrevet til] ikke at tro for meget på den side ….. tag jer i agt for deres bedrageri og i skal vide, at de foregiver hvad som helst med løgn og falskhed som de har for vane.”

 

Kilden er en pædagisk bearbejdning af originalkilden. Kilden findes afskrevet i bogen: Handlingar rörande Sveriges Historia, Förste Serien, 1877, s. 432-34. Bogen findes indscannet af Göteborgs Universitetsbibliotek.

Kildebilledet er fra Wikimedia Commons.